ponedjeljak, 16. lipnja 2014.U današnje vrijeme naprednih tehnologija, sve više se oslanjamo na informacije koje pronađemo na internetu. Oslanjamo se na brzinu pronalaska informacije koja nas zanima i dostupnost višebrojnih rješenja koja su nam dostupna na internetu.

Znači krenuvši od sebe ukoliko me zanima bilo koja informacija o nekom proizvodu, uslugi ili novosti koju čujemo, prvo i osnovno ću otići "na internet" i pokušati naći tu uslugu ili bilo šta drugo.

Ovo su moja razmišljanja, razmišljanja jednog pojedinca koji je siguran da nije jedini i da bar još milijardu ljudi slično razmišlja, ovim tokom dolazimo do prve prednosti predstavljanja 
Vaše firme svijetu interneta.

- Ogroman broj potencijalnih klijenata -

Ogromna prednost se ogleda i u tome što možete na pravi način predstaviti Vašu fimu, Vaše proizvode i usluge. Ukoliko je stranica profesionalno urađena, time potencijalni klijent odmah stiče prvi pozitivan utisak o Vašoj fimi a samim tim je i korak bliže poslovnoj saradnji. Ovim dolazimo i do druge prednosti predstavljanja Vaše firme svijetu interneta - Profesionalno urađena web stranica- predstavlja još jedan korak bliže ostvarenju poslovne saradnje - 

Putem web stranice ste uvijek dostupni, i klijenti Vaše proizvode i usluge uvijek mogu pregledati. Samim tim možemo reći da web stranica reklamira firmu 24 sata dnevno. Ovim dolazimo i do treće prednosti izrade web stranice. - Niži troškovi ulaganja u marketing - 

Takođe putem web stranice niste više dostupni samo lokalnoj zajednici, gradu ili eventualno državi u kojoj se nalazite, Vaše usluge i proizvodi su dostupni cijelom svijetu. Radi boljeg predstavljanja proizvoda ili usluge naša preporuka je i prevod web stranice na više svjetskih jezika. Naša preporuka je uraditi prevod web stranice ili ako koristite CMS sistem ugraditi mogućnost samostalnog unosa teksta na stranim jezicima, radi bolje SEO optimizacije stranice. Sa ovim dolazimo do četvrte prednosti odabira izrade web stranice - Proširenje potencijalnog tržišta - 

Izradom web stranice za Vašu firmu, odašiljate signal Vašim klijentima da ste spremni ici u korak sa vremenom i da pratite nove tehnologije i dostignuća.

Nema komentara:

Objavi komentar